Andre aktiviteter i Gedved

I Gedved findes der, udover sportsforeninger, en række foreninger m.m., der arrangerer forskelligartede aktiviteter for byens borgere.

Lokalrådet-Logo-2

Gedved lokalråd arbejder for at fremme borgernes interesser i Gedved og opland – primært i forhold til kommunale og regionale myndigheder. Arbejdsgrupper med forskellige formål mødes, og arbejder med emner indenfor deres område, og der er altid åbenhed hvis du ønsker at etablere en arbejdsgruppe for et nyt emne. I dag findes eksempelvis arbejdsgrupper for natur, velkomst af nye borgere, byplanlægning m.m.. En bestyrelse mødes i øvrigt og sørger for koordinering og overordnet planlægning af lokalrådets arbejde.

Kontakt Niels Arne Kjærgaard for yderligere info. Præstehøj 13, 8751 Gedved. Telefon: 75665397.

Klik her, for at komme ind på Gedved Lokalråds hjemmeside.


Hovedgård og omegns Havekreds

Hovedgård og omegns Havekreds er en forening med ca. 100 medlemmer. Foreningen arrangerer foredrag, udflugter, åbne haver m.m., og til jul og påske er der spændende demonstrationer for foreningens medlemmer. 11 gange om året udgives i øvrigt et flot medlemsblad.

Medlemskab koster 475 kr.

Kontakt Ove Frost-Jensen for yderligere info. Munkhøjvej 15, Hansted, 8700 Horsens. Telefon: 75656536.


Egnsarkiv

Gedveds Egnsarkiv arbejder med at indsamle og bevare lokalhistoriske kilder fra egnen for fremtiden. Arkivet blev under navnet ”Sognearkivet i Gedved” etableret i 1982, og dækker i dag Østbirk-Yding, Kattrup-Tolstrup og Vedslet-Ørridslev i deres arbejde. Arkivleder: Karina Meyer Christensen.

Klik her, og kom ind på Gedved Egnsarkivs hjemmeside, hvor du kan finde yderligere info.


Skærmbillede 2013-07-17 kl. 14.19.55

Forsamlingshuset Højbo findes på Egebjergvej 43 i Gedved by, og udlejer lokaler til lokalområdets befolkning i forbindelse med fester og lignende. Huset er handicapvenligt og råder over en stor sal, med plads til over 100 personer. Derudover findes en lille sal til 30 personer, et køkken med industrikomfur og ovn samt perfekte parkeringsforhold til husets brugere. I løbet af  året arrangeres hyggelige arrangementer som f.eks. fællesspisning, banko, loppemarkeder og modeshows – alt sammen tiltag, der kan samle borgerne i forsamlingshuset.

Kontakt Anna Grethe Bjerg for yderligere info. Hasselvej 17, 8751 Gedved. Telefon: 51913403.

Klik her, for at komme ind på Forsamlingshuset Højbo’s hjemmeside.


Kattrup Tolstrup Pensionist Forening

Tolstrup Pensionist Forening mødes hver anden torsdag om vinteren, fra midt i september til først i maj, på Plejehjemmet Nørrelide. Medlemmer inviteres til køreture, banko, det årlige julearrangement, foredrag med bl.a. rejsefortællinger og lignende arrangementer. Programmet findes i bladet ”Otium”, som omdeles til alle over 62 år.

Kontakt Vagn Nielsen for yderligere info. Egebjergvej 54, 8751 Gedved. Telefon: 75665386.


Koret Mixit

Kvindekoret Mixit mødes hver mandag kl. 19.30-21.30 i musiklokalet på Gedved Skole. Her øves og hygges med en bred vifte af musikgenrer, der spænder fra rock og pop til gospel, jazz og viser.

Kontakt Tina Orle for yderligere info. Egevej 10, 8751 Gedved. Telefon: 29912391.


Naturforeningen for Gedved og omegn

Naturforeningen for Gedved og omegn afholder årligt 5-6 smukke ture til naturområder, samt et spændende foredrag i forbindelse med foreningens generalforsamling. Alle arrangementer annonceres i Østbirk Avis. Kontingentet for et års medlemskab er 100 kr., og dækker en hel husstand.

Kontakt Eigil Holm for yderligere info. Byskovsvej 4, 8751 Gedved. Telefon: 75665130.


 

logo-2

Ældre Sagen Horsens Nord er Ældre Sagens lokale afdeling, og kæmper for tre fælles mål, nemlig

a)    at sikre ældre borgere ret til bestemmelse over deres egen tilværelse

b)   at sikre ældres ret til at skabe et aktivt og meningsfuldt liv på egne betingelser

c)    at sikre ældres ret til aktiv deltagelse i samfundet.

Kontakt Vera Elkjær for yderligere info. Mølbjerg 13, Søvind, 8700 Horsens. Telefon: 86531099. E-mail: vel@pc.dk

Klik her, for at komme ind på hjemmesiden for Ældre Sagen Horsens Nord.


Musikhuset i Gedved

I Gedved Musikhus kan lokale musikere øve med hinanden i professionelle øvelokaler, og de kan lave optagelser i et moderne lydstudie med alt, hvad der hertil hører. Løbende arrangeres koncerter med husets musikere og udefra kommende bands.

Klik her, for at komme ind på hjemmesiden for Musikhuset i Gedved, hvor du kan finde yderligere informationer om huset og dets aktiviteter.

Efterlad en kommentar